Způsob výcviku

Výcvik není veden formou vodění psa za pamlskem!
Problém řešíme se psem, tedy za „plného vědomí“.

Pes ví, že výcvik či problém probíhá a učí se jej řešit či zvládat. Rozvíjí své chování a vytváří nové, které následně posiluje.


Určitě všichni mají nejprve pocit, že výcvik trvá déle a kroky jsou pomalé. Zkuste si však sečíst všechen vynaložený čas na výcvik. Zjistíte, že jste psa vycvičili za stejnou dobu nebo dokonce ještě rychleji a máte dobře odbouratelný pamlsek a pes cviku rozumí. Mnoho lidí stále ve dvou letech psa navádí za pamlskem a nabalují cviky na sebe. Ve výsledku se zatížený trénink vždycky někde sesype. 

Výhodou tohoto tréninku je, že nemusíte na psa tlačit korekcí, ale naopak můžeme pracovat s pozitivními podněty, díky nímž se chování stává stabilní.

Na chování psa musíme reagovat okamžitě. Výchovný podnět by tedy měl přicházet nejlépe s projevem chování psa. Jinak se často stává, že posílíme nebo utlumíme úplně jiný projev než jsme chtěli.
Výcvik probíhá na operantním podmiňování.
Liší se od klasického tak, že reakce jsou cílené ze strany psa a ovlivnitelné jeho vůlí. Vědomě nabízí reakce, které buď odměníme nebo ignorujeme.

Základem pro nás je pochopení Maslowovi pyramidy a dodržení její posloupnosti. 

Samozřejmě vzdělání majitele v ohledu výchovy, socializace a fungování smečkovitého chování psa je základem pro efektivní výcvik.
Klient i pes se stále učí a osvojuje poznatky, ze kterých získává zkušenosti. Ve výcviku dochází pro obě strany k dobrým reakcím, které vrozené chování psa buďto obohacuje nebo pozměňuje. Získávají důvěru jeden k druhému a stresové napětí klesá.

Postup

Při první návštěvě klientům zodpovím všechny otázky ohledně způsobu výcviku. V první hodině získají materiály, ve kterých bude vše shrnuto.

S klienty následně řeším důvod návštěvy výcviku a po prohlídce chování psa si v první hodině stanovíme kritéria, kterých chceme dosáhnout.

Výcvik základní poslušnosti probíhá nejprve samostatně se štěnětem (dle počasí i v budově). Po naučení základních povelů se střídavě navštěvují skupinové lekce, které jsou uspořádány dle stáří či velikosti štěňat.

Dokončené cviky testujeme ve skupině psů na flexi či klasickém vodítku. Dospíváním psa se přesouváme do města, vyhledáváme situace, které psu dělají problémy a učíme se je zvládat bez vodění za pamlskem.

© Copyright 2019 Škola výcviku psů